Duyuru Fatso Anketleri
Duyuru Fatso Duyuruları
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK KURSU

FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI-KOSGEB İL MÜDÜRLÜĞÜ VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLIĞIYLA ODAMIZ BÜNYESİNDE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK KURSU DÜZENLENECEKTİR. İŞ KURMAYI PLANLAYAN GİRİŞİMCİLERİMİZİN ODAMIZA MÜRACAAT ETMELERİ İLANEN DUYURULUR
TEKSTİL SEKTÖRÜNE YÖNELİK DİKİŞ MAKİNESİ KURSU

FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI- İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE FATSA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ İŞBİRLİĞİYLE ODAMIZ BÜNYESİNDE TEKSTİL SEKTÖRÜNE YÖNELİK DİKİŞ MAKİNESİ KURSU DÜZENLENECEKTİR.
KURSUMUZA BAŞVURMAK İSTEYEN 18-35 YAŞ ARASI VATANDAŞLARIMIZIN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ VE DİPLOMA FOTOKOPİLERİ İLE ODAMIZA MÜRACAAT ETMELERİ İLANEN DUYURULUR
AİDAT BORÇLARI FAİZ AFFI

6552 SAYILI KANUNUN 77 INCI MADDESİ İLE 11.09.2014 TARİHİNDEN ÖNCEKİ ÖDENMEYEN
AİDAT BORÇLARINA PEŞİN ÖDEMEDE FAİZ AFFI VEYA Yİ-ÜFE DEĞİŞİM ORANLARININ TATBİKİ SURETİYLE 18 AYA KADAR EŞİT TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

ODAMIZA BORCU OLAN ÜYELERİN BU İMKANDAN YARARLANMALARIİÇİN AŞAĞIDA BULUNAN
DİLEKÇELERDEN UYGUN OLANI KAŞE VE İMZA İLE ODAMIZA BİZZAT BAŞVURMALARI
GEREKMEKTEDİR.

Faal Üyeler İçin Dilekçe örneği

Askıdaki Üyeler İçin Dilekçe Örneği
T.O.B.B.'dan gelen Genelge

İlgili dosyaları yukarıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
KOBİ KAMPÜS UYGULAMASI

Kuruluşundan bu yana KOBİ’lerin büyümesi için birçok destek ve hizmete imza atan KOSGEB, yepyeni bir hizmeti daha “KOBİ KAMPÜS” aracılığıyla tek noktadan KOBİ’lere sunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet, KOBİ’leri; daha verimli, daha yenilikçi, değişim ve gelişime hızlı adapte olabilecek şekilde hareket etmeye zorlamaktadır. KOBİ’lerin bu noktada ihtiyaç duydukları konularda, doğru bilgiye hızlı erişimleri ve bu bilgileri yönetecek kurumsal yeterliliğe sahip olmaları amacıyla, KOBİ KAMPÜS hizmete açılmıştır.

KOBİ KAMPÜS, zaman ve mekan gibi fiziksel sınırları ortadan kaldırarak KOBİ’lerin ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönelik ücretsiz eğitimler ile yepyeni bir dünyanın kapısını aralamaktadır. Yenilikçi online kampüs aracılığıyla, KOBİ yönetici ve çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimine yardımcı olacak keyifli ve verimli bir deneyim yaşama fırsatı sunulmaktadır.

KOSGEB’e kayıtlı KOBİ’ler, sisteme giriş yaparak KOBİ KAMPÜS ortamına geçiş yapabilir ve birçok değerli eğitim materyali içeren eğitimlerden hemen faydalanmaya başlayabilirler.
Girişimcilik Nedir?

EKAP'A KAYIT ZORUNLULUĞU

Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Kayıtlı Olmanın Zorunlu Hale Gelmesi
Kamu İhale Kurumu’ndan alınan 1 Temmuz 2014 tarihli yazıda 7 Haziran 2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,
Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların
tamamının Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olmasının zorunlu hale getirildiği ifade edilmiştir.

Anılan değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları ve uygulama birliği sağlanabilmesi için EKAP’a kaydolmaları gerekmektedir. Aksi takdirde 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı almaları ve ihalelere katılımları mümkün olmayacaktır.

Bilgi için:
EKAP WEB SİTESİ

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMASINDA GÜVENLİK DANIŞMANI ZORUNLULUĞU


Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan işletmeler, 1 Eylül 2014 itibariyle güvenlik danışmanı istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikle tehlikeli madde taşıma faaliyetinde yer alanların hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasında (ADR) yer alan birkısım tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak (EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU sınıfı) taşıtlar, Türkiye'deki ilk muayenesinde Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi ile belgelendirilecek.

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerinin, "tehlikeli madde faaliyet belgesi" almaları 1 Eylül 2014 itibariyle zorunlu hale getirildi.

Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförler, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olacak.

Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlar yeniden belirlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görev ve yetkileri kapsamında, trafikte seyreden taşıtların kontrolleri için karayolları kenarlarında tesis edilen sabit veya mobil denetim istasyonlarında tehlikeli madde taşıyan taşıtlara yönelik yol kenarı denetimi yapılacak.

-Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdamı

Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunlu olacak. Uygulama, 1 Eylül 2014 itibariyle yürürlüğe girecek.

Uzaktan takip

Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli şekilde karayoluyla taşınmasını sağlamak ve bu taşıtların karışabileceği muhtemel kazalara erken müdahale edebilmek, patlayıcı madde trafiğini takip edebilmek ve patlayıcının kaçağa çıkarılmasını önlemek amacıyla gerektiğinde uzaktan takip sistemi kullanılacak.

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ancak Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan halen faaliyette bulunanlardan, 2006-2013 model taşıtlar 31 Aralık 2014'e kadar, 1996-2005 model taşıtlar 31 Aralık 2015'e kadar, 1986-1995 model taşıtlar 31 Aralık 2016'ya kadar, 1985 model ve öncesi taşıtlar 31 Aralık 2017'ye kadar Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre taşıt uygunluk belgesini alacak.

Denetimlerde kural ihlali yapanlara 655 sayılı KHK çerçevesinde idari para cezası uygulanacak.

Tehlikeli madde taşıyan araç sahipleri, araçları için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptıracak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2014'te yürürlüğe girecek.
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 19/ 03/2014 Liste için tıklayınız
Fatso Etkinlikleri Fatso Etkinlikleri


Fatso Videolar Fatso Videoları

FATSO TANITIM FİLMİ
22 EYLÜL 2014 Pazartesi / 11:32:23Fatsa ve Çevre ilçelerini ve bu çevredeki ticari faaliyetlerle Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölgedeki faaliyetlerini tanıtan Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanmış tanıtım filmi.


başkan'dan •
Tayfun KARATAŞ
FATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tayfun KARATAŞ'ın yazılarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Başkanımızın "ODAMIZIN STRATEJİK PLANI HAZIR" başlıklı son yazısını okumak için tıklayın.
fatso'dan •
organize sanayi •
Meclis Başkanı'ndan •
Fahri TANRIKULU
FATSO Meclis Başkanı Sayın Fahri TANRIKULU'nun yazılarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Meclis Başkanımızın "HERKES BİR YERE BORÇLU" başlıklı son yazısını okumak için tıklayın.
fatsa •
t.o.b.b •

Ülke Raporları
Fatso - Dilek-Şikayet Kutusu

Piyasalar
Serbest  Piyasa Döviz Kurları
Dolar Amerikan Doları
Alış: 2.6014
Satış: 2.6021
Eğilim: Artış (0.3123%)

Euro Euro
Alış: 2.8299
Satış: 2.8329
Eğilim: Artış (0.0955%)

Girişimciler
Meslek Grupları
Genç Girişimciler

Kadın Girişimciler
Üye Bilgi Servisi
Meslek Grupları
Odamıza üye firmaların bilgilerine ulaşmak için açılacak olan forma aradığınız firmaya ait Üye Sicil No, Ticaret Sicil No, Vergi Numarası ve Nace Kodu bilgilerini girerek sorgulama yapabilirsiniz.
Arama formuna erişim için tıklayınız.
Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Odamız meslek gruplarının Nace formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Ziyaretçiler
Meslek Grupları
Bugün: 17 kişi
Tüm Zamanlar: 283594 kişi

Bağlantılar
Bağlantılar
Avrupa İşletmeler Ağı
Avrupa İşletmeler Ağı
TOBB TV
TOBB TV
Tek Hedef Bilişim
Tek Hedef Bilişim
Kobi Bilgi Sitesi
Kobi Bilgi Sitesi
TEB Kobi TV
TEB Kobi TV
Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu
Dış ekonomik İlişkiler Kurulu
Dış ekonomik İlişkiler Kurulu
Yeni Türk Ticaret Kanununa Hazır mısınız?
Yeni Türk Ticaret Kanununa Hazır mısınız?
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN