Duyuru Fatso Anketleri
Duyuru Fatso Duyuruları
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 19/ 03/2014 Liste için tıklayınız
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 26/ 02/2014


Liste için tıklayınız
HİJYEN EĞİTİMİ DUYURUSU

Gıda Üretim ve Gıda işini perakende yapan iş yerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde (Fırın, Pastahane, Market, Süper Market, Unlu mamuller üretimi, Yufkacılar, Kantin, Okul kantinleri, Et, Balık ve sakatat ürünleri v.b.) çalışanlardan istenen portör muayeneleri yerine hijyen eğitimi verilmesi gerekliliği 05/07/2013 gün ve 28698 sayılı Resmi Gazetede Hijyen Eğitimi Yönetmeliği olarak yayınlanmış olup şu an yürürlüktedir.

Hijyen Eğitim Belgesini yeni mevzuata göre edinme süresi ilgili yönetmeliğin Geçici 1’ nci maddesinde belirtildiği üzere 05/07/2014 tarihidir. Odamız bu Eğitimi , Halk Eğitim Merkezinde açılacak kurslarla siz değerli üyelerimize ve işyerlerinde çalışan işçilerinize verdirmeyi planlamıştır.

Daha önceleri çeşitli sebeplerle alınmış olan tüm Hijyen Eğitimleri ve bu Eğitimler sonrasında alınmış olan tüm sağlığa uygunluk eğitimine ait belgeler 05/07/2013 tarihinden bu yana geçersiz olarak sayılacaktır.

Bu nedenle en geç 29 Nisan 2014 Salı günü mesai bitimine kadar yazımız ekinde bulunan başvuru formunu doldurarak Odamıza başvuru yapmanızı veya Başvuru Formunu 423 57 98 Fakslamanızı rica eder ; 05/ Temmuz/ 2014 tarihinden sonra yapılacak denetimlerde Firmanızın mağdur olmaması açısından konunun büyük önem taşıdığını belirtir,

Konuyu önemine binaen bilgilerinize sunarız.
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 26/ 02/2014 Liste için tıklayınız
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 24/ 01/2014
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURULUR

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı için son gün 14.02.2014
15 Kasım 2012 tarih,28468 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi başlıklı 7.maddesi
(1) Sermayeleri Ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile Onbin Türk Lirasından az olan Limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir.
(2) Sermayelerini, 1/7/2012 tarihine kadar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunun 2001/3500 sayılı Kararı ile anonim ve Limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına yükseltmeyen anonim ve Limited şirketlerin de, birinci fıkra hükmü çerçevesinde sermayelerini yükseltmeleri gerekmektedir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında olan ve belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.
Denilmektedir,

Bu tarihe kadar müracaat etmeyen şirketlerin münfesih sayılacakları ve T.T.K. Geçici 7.Madde kapsamına dahil edilerek, kayıtlarının silinme işlemlerine başlanılacağı hususu önemle duyurulur.
TAPDK İŞLEMLERİ DUYURUSU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ARASINDA 26/12/2008 TARİHİNDE YAPILAN “ SATIŞ BELGESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ”NÜN SÜRESİ 26/12/2013 TARİHİ İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR.


TAPDK İŞLEMLERİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA DÜZENLENEN 25/11/2013 TARİHLİ PROTOKOL DOĞRULTUSUNDA, 26/12/2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ SEKRETERYASINDA, MÜLKİ AMİRLİKLERCE YÜRÜTÜLECEKTİR.


Ayrıntılı bilgi için: www.tapdk.gov.tr
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 ARALIK 2012 Tarih 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13.maddenin 1.fıkrasında;

“Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

Türkiye genelinde tacir olarak kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üye sayısının ve işlem hacminin yüksek olduğu Müdürlüğümüzün yılsonu nedeniyle iş yoğunluğu daha da artmaktadır.

Bu nedenle, Türk Ticaret Kanunu’nun 64.maddesinin 3.fıkrası gereğince, defter tasdiki yaptıracak tacirlerin Ticaret Sicil Tasdiknamesi için yılsonunu beklemeden TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ' ne müracaatta bulunmaları önemle duyurulur.
YENİ YILDA KULLANILACAK TİCARİ BELGELERDE BUNLARA DİKKAT

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (T.T.K.) 39'uncu ve Vergi Usul Kanunu'nun (V.U.K.) 230’uncu maddelerine göre, 1 Ocak'tan itibaren tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bazı bilgiler bulunması gerekiyor.

1 Ocak 2014 'tan itibaren ticari belgelerde bulundurulması zorunlu olan bilgileri şöyle:

VUK 230’uncu ve TTK’nın 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre; 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren (TTK, m.1534/5);

• Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, perakende satış vesikaları, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi, vs);

a) Fatura düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarasının,

b) Faturayı düzenleyenini adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının,

c) Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasının,

d) Malın veya işin nevi, fiyatı ve tutarının,

e) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarasının,

f) Ticaret sicil numarasının,

g) İşletmenin merkezinin,

gösterilmesi zorunludur.

• Tacir internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan (Bağımsız Denetime tabi olan) şirketlerden ise, işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde yukarıda sayılan bilgilere ilave olarak “internet sitesi adresinin” gösterilmesi,

• Tacir şirket internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan şirketlerden ise, şirketin ticaret sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin, internet sitesi adresinin yanında;

a) Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının;

b) Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının;

c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının internet sitesinde yayımlanması zorunludur.

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 2.000.- TL idarî para cezası verilir(TTK, m.51/2). Anılan idarî para cezasının yeniden değerleme oranına göre güncellenen ve 2014 yılında uygulanacak olan tutarı 2.240 .- TL’dir.
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Münfesih olmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 02.08.2013 tarihli ve 103 sayılı Türkiye Yicaret Sicili gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 02/11/2013 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur

Liste için tıklayınız
Fatso Etkinlikleri Fatso Etkinlikleri


Fatso Videolar Fatso Videoları

İNSAN İNSANA PROGRAMI - KONUK: TAYFUN KARATAŞ
12 MART 2014 Çarşamba / 09:42:11Oda başkanımız Sayın Tayfun KARATAŞ Doğan CÜCELOĞLU'nun hazırlayıp sunduğu İnsan İnsana programına konuk oldu.


başkan'dan •
Tayfun KARATAŞ
FATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tayfun KARATAŞ'ın yazılarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Başkanımızın "ODAMIZIN STRATEJİK PLANI HAZIR" başlıklı son yazısını okumak için tıklayın.
fatso'dan •
organize sanayi •
Meclis Başkanı'ndan •
Fahri TANRIKULU
FATSO Meclis Başkanı Sayın Fahri TANRIKULU'nun yazılarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Meclis Başkanımızın "HERKES BİR YERE BORÇLU" başlıklı son yazısını okumak için tıklayın.
fatsa •
t.o.b.b •

Ülke Raporları
Fatso - Dilek-Şikayet Kutusu

Piyasalar
Serbest  Piyasa Döviz Kurları
Dolar Amerikan Doları
Alış: 2.1275
Satış: 2.1328
Eğilim: Sabit

Euro Euro
Alış: 2.9421
Satış: 2.9481
Eğilim: Sabit

Girişimciler
Meslek Grupları
Genç Girişimciler

Kadın Girişimciler
Üye Bilgi Servisi
Meslek Grupları
Odamıza üye firmaların bilgilerine ulaşmak için açılacak olan forma aradığınız firmaya ait Üye Sicil No, Ticaret Sicil No, Vergi Numarası ve Nace Kodu bilgilerini girerek sorgulama yapabilirsiniz.
Arama formuna erişim için tıklayınız.
Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Odamız meslek gruplarının Nace formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Ziyaretçiler
Meslek Grupları
Bugün: 23 kişi
Tüm Zamanlar: 274287 kişi

Bağlantılar
Bağlantılar
Avrupa İşletmeler Ağı
Avrupa İşletmeler Ağı
TOBB TV
TOBB TV
Tek Hedef Bilişim
Tek Hedef Bilişim
Kobi Bilgi Sitesi
Kobi Bilgi Sitesi
TEB Kobi TV
TEB Kobi TV
Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu
Dış ekonomik İlişkiler Kurulu
Dış ekonomik İlişkiler Kurulu
Yeni Türk Ticaret Kanununa Hazır mısınız?
Yeni Türk Ticaret Kanununa Hazır mısınız?
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN