Duyuru Fatso Anketleri
Duyuru Fatso Duyuruları
Girişimcilik Nedir?

EKAP'A KAYIT ZORUNLULUĞU

Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Kayıtlı Olmanın Zorunlu Hale Gelmesi
Kamu İhale Kurumu’ndan alınan 1 Temmuz 2014 tarihli yazıda 7 Haziran 2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,
Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların
tamamının Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olmasının zorunlu hale getirildiği ifade edilmiştir.

Anılan değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları ve uygulama birliği sağlanabilmesi için EKAP’a kaydolmaları gerekmektedir. Aksi takdirde 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı almaları ve ihalelere katılımları mümkün olmayacaktır.

Bilgi için:
EKAP WEB SİTESİ

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMASINDA GÜVENLİK DANIŞMANI ZORUNLULUĞU


Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan işletmeler, 1 Eylül 2014 itibariyle güvenlik danışmanı istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikle tehlikeli madde taşıma faaliyetinde yer alanların hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasında (ADR) yer alan birkısım tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak (EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU sınıfı) taşıtlar, Türkiye'deki ilk muayenesinde Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi ile belgelendirilecek.

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerinin, "tehlikeli madde faaliyet belgesi" almaları 1 Eylül 2014 itibariyle zorunlu hale getirildi.

Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförler, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olacak.

Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlar yeniden belirlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görev ve yetkileri kapsamında, trafikte seyreden taşıtların kontrolleri için karayolları kenarlarında tesis edilen sabit veya mobil denetim istasyonlarında tehlikeli madde taşıyan taşıtlara yönelik yol kenarı denetimi yapılacak.

-Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdamı

Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunlu olacak. Uygulama, 1 Eylül 2014 itibariyle yürürlüğe girecek.

Uzaktan takip

Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli şekilde karayoluyla taşınmasını sağlamak ve bu taşıtların karışabileceği muhtemel kazalara erken müdahale edebilmek, patlayıcı madde trafiğini takip edebilmek ve patlayıcının kaçağa çıkarılmasını önlemek amacıyla gerektiğinde uzaktan takip sistemi kullanılacak.

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ancak Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan halen faaliyette bulunanlardan, 2006-2013 model taşıtlar 31 Aralık 2014'e kadar, 1996-2005 model taşıtlar 31 Aralık 2015'e kadar, 1986-1995 model taşıtlar 31 Aralık 2016'ya kadar, 1985 model ve öncesi taşıtlar 31 Aralık 2017'ye kadar Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre taşıt uygunluk belgesini alacak.

Denetimlerde kural ihlali yapanlara 655 sayılı KHK çerçevesinde idari para cezası uygulanacak.

Tehlikeli madde taşıyan araç sahipleri, araçları için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptıracak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2014'te yürürlüğe girecek.
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 19/ 03/2014 Liste için tıklayınız
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 26/ 02/2014


Liste için tıklayınız
HİJYEN EĞİTİMİ DUYURUSU

Gıda Üretim ve Gıda işini perakende yapan iş yerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde (Fırın, Pastahane, Market, Süper Market, Unlu mamuller üretimi, Yufkacılar, Kantin, Okul kantinleri, Et, Balık ve sakatat ürünleri v.b.) çalışanlardan istenen portör muayeneleri yerine hijyen eğitimi verilmesi gerekliliği 05/07/2013 gün ve 28698 sayılı Resmi Gazetede Hijyen Eğitimi Yönetmeliği olarak yayınlanmış olup şu an yürürlüktedir.

Hijyen Eğitim Belgesini yeni mevzuata göre edinme süresi ilgili yönetmeliğin Geçici 1’ nci maddesinde belirtildiği üzere 05/07/2014 tarihidir. Odamız bu Eğitimi , Halk Eğitim Merkezinde açılacak kurslarla siz değerli üyelerimize ve işyerlerinde çalışan işçilerinize verdirmeyi planlamıştır.

Daha önceleri çeşitli sebeplerle alınmış olan tüm Hijyen Eğitimleri ve bu Eğitimler sonrasında alınmış olan tüm sağlığa uygunluk eğitimine ait belgeler 05/07/2013 tarihinden bu yana geçersiz olarak sayılacaktır.

Bu nedenle en geç 29 Nisan 2014 Salı günü mesai bitimine kadar yazımız ekinde bulunan başvuru formunu doldurarak Odamıza başvuru yapmanızı veya Başvuru Formunu 423 57 98 Fakslamanızı rica eder ; 05/ Temmuz/ 2014 tarihinden sonra yapılacak denetimlerde Firmanızın mağdur olmaması açısından konunun büyük önem taşıdığını belirtir,

Konuyu önemine binaen bilgilerinize sunarız.
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 26/ 02/2014 Liste için tıklayınız
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 24/ 01/2014
FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURULUR

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı için son gün 14.02.2014
15 Kasım 2012 tarih,28468 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi başlıklı 7.maddesi
(1) Sermayeleri Ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile Onbin Türk Lirasından az olan Limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir.
(2) Sermayelerini, 1/7/2012 tarihine kadar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunun 2001/3500 sayılı Kararı ile anonim ve Limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına yükseltmeyen anonim ve Limited şirketlerin de, birinci fıkra hükmü çerçevesinde sermayelerini yükseltmeleri gerekmektedir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında olan ve belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.
Denilmektedir,

Bu tarihe kadar müracaat etmeyen şirketlerin münfesih sayılacakları ve T.T.K. Geçici 7.Madde kapsamına dahil edilerek, kayıtlarının silinme işlemlerine başlanılacağı hususu önemle duyurulur.
TAPDK İŞLEMLERİ DUYURUSU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ARASINDA 26/12/2008 TARİHİNDE YAPILAN “ SATIŞ BELGESİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ”NÜN SÜRESİ 26/12/2013 TARİHİ İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR.


TAPDK İŞLEMLERİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA DÜZENLENEN 25/11/2013 TARİHLİ PROTOKOL DOĞRULTUSUNDA, 26/12/2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ SEKRETERYASINDA, MÜLKİ AMİRLİKLERCE YÜRÜTÜLECEKTİR.


Ayrıntılı bilgi için: www.tapdk.gov.tr
Fatso Etkinlikleri Fatso Etkinlikleri


Fatso Videolar Fatso Videoları

İNSAN İNSANA PROGRAMI - KONUK: TAYFUN KARATAŞ
12 MART 2014 Çarşamba / 09:42:11Oda başkanımız Sayın Tayfun KARATAŞ Doğan CÜCELOĞLU'nun hazırlayıp sunduğu İnsan İnsana programına konuk oldu.


başkan'dan •
Tayfun KARATAŞ
FATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tayfun KARATAŞ'ın yazılarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Başkanımızın "ODAMIZIN STRATEJİK PLANI HAZIR" başlıklı son yazısını okumak için tıklayın.
fatso'dan •
organize sanayi •
Meclis Başkanı'ndan •
Fahri TANRIKULU
FATSO Meclis Başkanı Sayın Fahri TANRIKULU'nun yazılarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Meclis Başkanımızın "HERKES BİR YERE BORÇLU" başlıklı son yazısını okumak için tıklayın.
fatsa •
t.o.b.b •

Ülke Raporları
Fatso - Dilek-Şikayet Kutusu

Piyasalar
Serbest  Piyasa Döviz Kurları
Dolar Amerikan Doları
Alış: 2.1648
Satış: 2.1652
Eğilim: Artış (0.1388%)

Euro Euro
Alış: 2.8433
Satış: 2.8439
Eğilim: Artış (0.0862%)

Girişimciler
Meslek Grupları
Genç Girişimciler

Kadın Girişimciler
Üye Bilgi Servisi
Meslek Grupları
Odamıza üye firmaların bilgilerine ulaşmak için açılacak olan forma aradığınız firmaya ait Üye Sicil No, Ticaret Sicil No, Vergi Numarası ve Nace Kodu bilgilerini girerek sorgulama yapabilirsiniz.
Arama formuna erişim için tıklayınız.
Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Odamız meslek gruplarının Nace formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Ziyaretçiler
Meslek Grupları
Bugün: 20 kişi
Tüm Zamanlar: 277592 kişi

Bağlantılar
Bağlantılar
Avrupa İşletmeler Ağı
Avrupa İşletmeler Ağı
TOBB TV
TOBB TV
Tek Hedef Bilişim
Tek Hedef Bilişim
Kobi Bilgi Sitesi
Kobi Bilgi Sitesi
TEB Kobi TV
TEB Kobi TV
Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu
Dış ekonomik İlişkiler Kurulu
Dış ekonomik İlişkiler Kurulu
Yeni Türk Ticaret Kanununa Hazır mısınız?
Yeni Türk Ticaret Kanununa Hazır mısınız?
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN